Prijs

Voor een volledige dag betaalt u € 27,06. Een halve dag kost € 16,23.

Een warm middagmaal - soep, hoofdgerecht en dessert - is inbegrepen in deze prijzen.

Gebruik van bijzonder verzorgings- en/of ander materiaal, uitstappen en andere mogelijke bijkomende kosten worden verrekend op de maandelijkse factuur.

U kunt in het woonzorgcentrum tegen marktconforme prijzen gebruik maken van kapper en pedicure.

De dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds biedt alle informatie betreffende mogelijke terugbetaling van verblijf- en vervoerskosten.