Voor wie

Wij bieden gespecialiseerde dagopvang aan mensen met jongdementie (diagnose dementie gesteld voor 65 jaar) met aandacht voor – en ondersteuning van de mantelzorgers. De meerwaarde die het centrum biedt aan de bezoeker  en mantelzorger  - en de draagkracht van de groep en het team- zijn doorslaggevend om te kunnen instappen.