Het centrum voor kortverblijf

Hebt u slechts tijdelijk nood aan extra zorg en/of begeleiding, dan bent u welkom in één van onze kamers voor kortverblijf. U kunt er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen verspreid over een kalenderjaar.

Het centrum voor kortverblijf is een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een woonzorgcentrum.