Onze dienstverlening

Zorg op maat in een religieuze omgeving, dat is wat we onze bewoners willen bieden. We geven onze bewoners de nodige zorg, rekening houdend met de behoeften van elke individuele bewoner. Het huis wordt gedragen door medewerkers van verschillende disciplines die proberen een antwoord te bieden op al uw zorgvragen om zo u en uw familie of naasten zo goed mogelijk te ondersteunen. Meerdere malen per week organiseren we animatie-activiteiten, zoals bijvoorbeeld een hobbynamiddag. Ook verjaardagen laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. In ons woonzorgcentrum beschikken we over een kleine bibliotheek waar u steeds boeken kunt ontlenen.

Voor de meeste ouderen, maar ook voor hun familieleden, zijn de beslissing tot opname in een woonzorgcentrum en de opname zelf, een grote stap. Verliesgevoelens, onzekerheid en zelfs angst voor het onbekende komen in deze omstandigheden dikwijls voor. Daarom staan de sociaal verpleegkundige, zorgcoördinator en directeur vanaf het eerste contact klaar om de kandidaat-bewoner en diens familie met raad en daad te begeleiden.
Bezoek is altijd van harte welkom, maar let er wel op dat u steeds uw nacht- en middagrust en die van de andere bewoners respecteert. U mag het woonzorgcentrum verlaten, ook voor een langdurig verblijf buitenshuis. We weten dit wel graag op voorhand.

Wij werken samen met uw eigen huisarts en kinesist. Ook de keuze van een ziekenhuis, indien een opname nodig is, is vrij.