Voor wie

Het woonzorgcentrum Sint-Camillus is een woon- en leefgemeenschap voor 65-plussers met een matige tot zware lichamelijke zorgvraag. We zijn ook het Gemeenschapshuis van de Gasthuiszusters van Antwerpen en een belangrijk deel van onze bewoners zijn (voornamelijk vrouwelijke) religieuzen. Daarnaast is er natuurlijk plaats voor leken.

De aanvraag gebeurt tijdens een kennismakingsgesprek, na afspraak, met de sociaal verpleegkundige Linda De Smet, op het nummer 03 247 03 35 of via e-mail: Linda.desmet(at)gza.be. Tijdens het gesprek geven we u alle nodige informatie over het verblijf en de zorgverlening in het rusthuis. We vragen dan ook de nodige inlichtingen over de kandidaat-bewoner en we geven hem/haar een rondleiding in het woonzorgcentrum. Indien u voor een opname kiest, plaatsen we de kandidaat-bewoner op de wachtlijst.